Tek – Çift Anahtar Klarnet Sistemi

GGgözlük-çift-tek-bu-tam-son-2-do-dyz--Sevgili arkadaşlar çalmayı öğrenmeye başlayacağımız sol klarnet sistem olarak kendi arasında; tek anahtar sistem ve çift anahtar sistem olarak ikiye ayrılır. Bu konuyu yayına hazırlamakta olduğum kitabımda teferruatlı olarak anlatacağım. Burada kısaca bahsetmek gerekirse;

Tek Anahtar Sistem Klarnet:  Klarnetin alt bölümünde kelebek kanadına benzer iki perde vardır. Yani klarnetin alt bölümle üst bölümün eklenen yerinden başlayıp sayarsak, 3 nü sıradaki açık deliğin altındaki kelebek kanadına benzer perdelerin kelebek kanatların 3 deliğe 2 derece de yakınlıktaki kelebek kanadına benze perdenin kapattığı delik krater

1 tane ise klarnet tek anahtar sistem demektir. Yani kaba fa diyez ve tiz do diyez seslerinin  2 inci alternatiflerini kullanamazsınız.

Çift Anahtar Sistem Klarnet:  Klarnetin alt bölümünde kelebek kanadına benzer 2 perde bulunduğunu tarif etmeye çalışmıştık. Yinede tekrarını yapalım. Klarnetin alt bölümdeki üst bölüme eklenen yerinden başlayıp sayarsak 3 sıradaki açık deliğin altındaki kelebek kanadına benzer perdelerin 3 deliğe,2 inci derecede yakınlıktaki kelebek kanadına benzer perdenin kapattığı delik krater 2 tane ise klarnet çift anahtar sistemdir. Yani klarnette kaba fa diyez, tizde do diyez seslerinin 2 alternatif kullanma şeklini de uygulayabiliriniz. Gene de sol klarnetlerde tercih edilen sol klarnet çeşidi çift anahtar sistemli klarnettir.